KARI P.

šŸ“ San Diego, CA, USA

AvailableĀ 

My Design Styles

Modern, contemporary, transitional, coastal, mid century modern

About Me

Creativity is my calling. I thrive in an environment where I can tap into my artistic abilities. I love art, architecture, and interior design. The ability to walk into a space and start to visualize what it could become keeps feeding my passion for design.

I attended the Art Institute of San Diego, CA and received a Bachelor’s Degree in Interior Design. Since then I have worked in many different facets of the design industry including residential and commercial design.

My artistic skills play a huge role in my success. I love to incorporate murals or custom artwork into my design projects if possible.